Skydroid GCS

正在安装...
下载时请勿离开页面(如未自动安装,请手动安装)
安装

或者用手机扫描二维码安装


应用信息

大小
40.5 MB
更新时间
2022-06-17
版本
8.2 (build 43)

历史版本

8.2 (build 42) 2022-06-12
8.2 (build 41) 2022-06-11
8.2 (build 40) 2022-05-20
8.1 (build 39) 激光避障开关设置 新增 单点激光避障设置、全方位激光避障设置 2022-03-14
8.1 (build 38) 1.视频窗口切换问题修改 2.新增数字鹰吊舱控制 3.新增激 2022-03-12
查看更多

该应用涉及金融属性,请您审慎安装。